Toen na de Eerste Wereldoorlog een toenemende vraag kwam naar lepels en vorken en zelfs complete cassettes wilde men ook graag messen bij de couverts.